Kontakt

Väländans Samfällighetsförening
Väländabacken 7
137 93 Tungelsta

 STYRELSEN

Ordförande 
Erik Bildsten
Väländabacken 20
Tel: 070-950 94 11
Sekreterare 
Carina Holmstedter
Väländabacken 23
Tel: 073-267 03 21
Kassör
Susanne Henne
Väländavägen 8
susshenne@gmail.com
Ledamot
Håkan Niklasson
Väländarundan 20
Tel:073-396 47 31
Suppleant
Annika Söderberg
Väländabacken 16
Tel:073-747 25 50
Suppleant
Johann Gudmundsson
Väländarundan 8
Ledamot & Vägtillsyningsman
Roger Nordlander
Väländabacken 24
Tel:
Revisor
Ann-Louise Rönnmark

Väländarundan
Revisor
Ann Blomqvist
Väländabacken 36
Valberedning
Malin Nordlander
Väländabacken 24
Valberedning
Jenny Selin
Väländabacken 15

Lägg gärna en lapp i föreningens brevlåda ( Väländabacken 7 ) om du har några frågor eller till e-post valandansff@gmail.com